FIRST-PRINCIPLES STUDY OF STRUCTURAL, ELASTIC, ELECTRONIC, THERMODYNAMIC PROPERTIES OF RuTi COMPOUND in B2 STRUCTURE


KARS DURUKAN İ. , ÇİFTCİ Y.

1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 20 - 23 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri