Mandibular interforaminal bölgedeki anteriyor loop, mandibular insiziv kanal ve bukkal foramenlerin konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi.


TORAMAN ALKURT M., değerli ş., PEKER İ., ÜÇOK C. Ö.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text