Tornalama Operasyonlarında Kesme Kuvveti Tahmini İçin Anfis ve Regresyon Analizi


Creative Commons License

Asal Ö., Dilipak H., Kayır Y.

in: Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 7, Hikmet Y. ÇOĞUN Hasan ÜZMUŞ İshak PARLAR, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.272-285, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Bilgin Kültür Sanat Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.272-285
  • Editors: Hikmet Y. ÇOĞUN Hasan ÜZMUŞ İshak PARLAR, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

İmalat sanayinde parçaların imalatında kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi tornalama operasyonlarıdır. Talaş kaldırma işlemlerinde, parçaların istenilen özelliklerde imal edilebilmeleri için işleme parametreleri çok büyük önem taşımaktadır. Kesme hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği, vb. parametreler, işlenen parçanın yüzey pürüzlülüğü, işleme esnasında oluşan kesme kuvveti, meydana gelen takım aşınması, vb. gibi sonuçlara doğrudan etki etmektedir. Kesme kuvveti, iş parçasının takım ömrünü ve yüzey pürüzlülüğünü belirlemek için kesme işlemlerinde izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken önemli karakteristik değişkenlerden biridir (Jain & Raj, 2018). Talaş kaldırma sırasında ortaya çıkan kesme kuvvetleri, takım ve parça üzerinde bazı şekil değiştirmelere neden olduğundan işleme kalitesini etkilemektedir (Özdemir, 2006; Asal, & ark., 2018). Ayrıca kullanılan takımı, düşey ve yatay düzlemde eğmeye, basmaya ve hatta burkmaya zorlamaktadır (Gök & Gök, 2020).