Küresel Rekabetçilik Endeksinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi ve Bootstrap Veri Zarflama Analizi Uygulaması


ÖZSOY V. S. , BAL H.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri