Yığın Varyansları Heterojen iken Ortalamaların Eşitliği için Bazı Testler ve Karşılaştırmalar


Yavuz A. M. , GAMGAM H. , ALTUNKAYNAK B.

19. Uluslararası EYİ SEmpozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, 18 - 19 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text