Yığın Varyansları Heterojen iken Ortalamaların Eşitliği için Bazı Testler ve Karşılaştırmalar


Yavuz A. M. , GAMGAM H. , ALTUNKAYNAK B.

19. Uluslararası EYİ SEmpozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, 18 - 19 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri