Diyabet ve Antropometrik Ölçüm Risk Faktörlerine Göre Serum Karnitin Düzeyinin İncelenmesi.


DUYAR Ş. , GEZMEN KARADAĞ M.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017