Bazı Aromatik Sülfonilhidrazonların Cu(II) Komplekslerinin Karbonik Anhidraz I İzoenzimine (hCA I) Karşı İnhibisyon Aktivitesinin Spektrofotometrik Yöntemle Tayini


BALABAN GÜNDÜZALP A. , Erdoğdu E., ÖZBEK N., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü.

V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Mersin, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye