Elyaf Konfigürasyonunun Termoplastik Kompozit Levhaların Mekanik Özelliklerine Etkisi


Özdemir A. O., Karataş Ç., Yücesu H. S.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.24, no.2, pp.599-607, 2021 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.599-607
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kompozit malzemeler birden fazla bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan malzemelerdir. Termoplastik kompozit malzemeler, işlevsel özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürekli (dokunmuş veya tek yönlü dokunmamış) elyaf ile reçine tabakalarının kombinasyonu levha halinde kompozit olarak tanımlanmaktadır. Cam elyaf, kompozit levhaların imalatında ümit verici ve rekabet edebilir malzemelerden biridir. Elyaf içeriği kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini etkilediğinden dolayı önemlidir. Bu çalışmada, elyaf konfigürasyonu farklı olan termoplastik kompozit levhaların çekme, basma ve darbe özellikleri deneysel olarak incelenmiştir. Malzemelerin mühendislik uygulamalarında etkin kullanımı için maruz kaldıkları yüklere ilişkin bu mekanik özelliklerin bilinmesi esastır. Matriks elemanı polipropilen olan kompozit malzemelerin takviye elemanı dört çeşit konfigürasyona sahip kırpılmış-dokunmuş cam elyaftır. Numuneler, su jetiyle standartlara uygun ölçülerde kesilmiştir. Boyuna ve enine yönlerde hazırlanan numunelerin mekanik testleri oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin gerinim-gerilim eğrileri oluşturulmuş, elastik modül değerleri hesaplanmış, çekme, basma ve darbe dayanımları belirlenerek grafikler üzerinde karşılaştırılmıştır. Kompozitlerin mekanik özellikleri dokuma yönüne ve lif oranına bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Dokunmuş elyaf katı ve elyaf oranı en fazla olan kompozit levhanın dayanımı ve birim uzaması en fazla çıkmıştır.

Kompozit malzemeler birden fazla bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan malzemelerdir. Termoplastik kompozit malzemeler, işlevsel özellikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürekli (dokunmuş veya tek yönlü dokunmamış) elyaf ile reçine tabakalarının kombinasyonu levha halinde kompozit olarak tanımlanmaktadır. Cam elyaf, kompozit levhaların imalatında ümit verici ve rekabet edebilir malzemelerden biridir. Elyaf içeriği kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini etkilediğinden dolayı önemlidir. Bu çalışmada, elyaf konfigürasyonu farklı olan termoplastik kompozit levhaların çekme, basma ve darbe özellikleri deneysel olarak incelenmiştir. Malzemelerin mühendislik uygulamalarında etkin kullanımı için maruz kaldıkları yüklere ilişkin bu mekanik özelliklerin bilinmesi esastır. Matriks elemanı polipropilen olan kompozit malzemelerin takviye elemanı dört çeşit konfigürasyona sahip kırpılmış-dokunmuş cam elyaftır. Numuneler, su jetiyle standartlara uygun ölçülerde kesilmiştir. Boyuna ve enine yönlerde hazırlanan numunelerin mekanik testleri oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin gerinim-gerilim eğrileri oluşturulmuş, elastik modül değerleri hesaplanmış, çekme, basma ve darbe dayanımları belirlenerek grafikler üzerinde karşılaştırılmıştır. Kompozitlerin mekanik özellikleri dokuma yönüne ve lif oranına bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Dokunmuş elyaf katı ve elyaf oranı en fazla olan kompozit levhanın dayanımı ve birim uzaması en fazla çıkmıştır.