Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması


Creative Commons License

İNCE O. T., YALÇIN S. S., TEMEL F., KÖKSAL E., YURDAKÖK K.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.12, no.2, pp.112-119, 2018 (Peer-Reviewed Journal)