Gazi üniversitesi tıp fakültesinde akılcı ilaç kullanımı stajının temellerinin atılmasında uluslararası işbirliğinin ve farmakolog-klinisyen ortaklığının değerlendirilmesi


Creative Commons License

Güney H. Z., Uluoğlu C., Arman D., Olguntürk R., Çakır N., Dursun A., ...More

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.26, no.26, pp.33-40, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 26
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.33-40
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makalenin amacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (GÜTF)

Dönem 5 öğrencilerine yönelik olarak 2006-2007 Eğitim

döneminde uygulamaya konulan Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)

stajının temellerini atarken, planladığımız bir eğitim modelinin

içeriğini ve sonuçlarını sunmak ve bu stajı önümüzdeki yıllarda

uygulamayı düşünen diğer fakültelerle deneyimlerimizi

paylaşmaktır. Staj öncesinde GÜTF’de AİK konusuna ilgi duyan

öğretim üyelerinin belirlenmesi ve konu hakkında

bilgilendirilebilmeleri amacıyla, Kanada Dalhousie Üniversitesi

Tıp Fakültesi ve GÜTF işbirliği ile 3 gün süren bir çalıştay

düzenlenmiştir. Çalıştayın bir diğer amacı da, AİK stajında daha

sonra eğitici olarak görev alacak olan farmakologların yanı sıra

klinisyenlerin de konunun önemini kavramaları ve konuya olan

ilgilerini arttırmaktır. Çalıştaya, farklı uzmanlık alanlarından 60

kişi katılmıştır. Tüm katılımcılar çalıştay sonrası alınan geri

bildirimlerde “AİK stajının mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yer

alması gerektiğini” vurgulamışlardır. Çalıştay sonrasında stajda

eğitici olarak yer alabileceğini belirten öğretim üyeleri, daha

sonraki bir tarihte AİK stajı için özel olarak planlanmış olan 7

günlük “eğiticilerin eğitimi” kursuna da katılmışlardır. Bu

eğitimlerin sonunda stajda eğitici olarak 8 farklı klinik branştan

toplam 11 adet öğretim üyesi ve 3 adet farmakolog görev almıştır.

Bu modelde, AİK stajı senede 12 kez tekrar edilmekte ve her staj

grubunda Farmakoloji Anabilim dalından bir öğretim üyesinin yanı

sıra bir de klinisyen öğretim üyesi yer almaktadır. Çalıştay ve staja

ait notlar makalede detaylı olarak sunulmakla birlikte özetle, şu

ana kadar elde ettiğimiz öğrenci ve eğitici geri bildirimleri,

Farmakoloji Ab. D. olarak AİK stajını klinisyen öğretim üyeleri ile

beraber uygulamamızın, öğrencilerin kliniklerdeki farklı

branşlardan hocalarla 5 gün boyunca birebir çalışma ve tartışma

olanağı bulmalarını sağladığını; klinikteki hocalarımızın ise bu

eğitimlerde rol almalarının uygun ilaç seçimi konusunda

farmakologların bakış açısını anlamada ve bu eğitimin önemini

kavramada faydalı olduğunu göstermektedir.