Adölesanlarda Fiziksel Aktivite Anketi nin Türkçe Versiyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


AYGÜN POLAT E. , GÜZEL N. A. , KAFA N.

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, 21 - 23 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text