Bir HCCI Benzin Motorunda RON45 Yakıtının Yanma ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi


YÜCESU H. S. , CAN Ö., ÇINAR C. , YAVUZCAN H. G. , ÖNDER M.

7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri