Bir HCCI Benzin Motorunda RON45 Yakıtının Yanma ve Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi


YÜCESU H. S. , CAN Ö., ÇINAR C. , YAVUZCAN H. G. , ÖNDER M.

7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 30 October - 01 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text