Synthesıs, Characterization, Spectroscopıc Propertıes, Theoretıcal Calculatıon And Electrochemıcal Studıes of Butanesulfonylhydrazones


HAMURCU F., Mamaş S., BALABAN GÜNDÜZALP A. , ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , Şenturk O. Ş.

International Symposium on Molecular Chemistry Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 19 - 21 Aralık 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri