Sternal ve Kostal Tüberküloz: İki Olgu


Derinkuyu B. E.

35. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes