Felsefe Nedir


Koç E.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.221-231, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

Today various constraints arising from the failure to establish the concepts

of philosophy and philosopher can extend to the discourses of what use

philosophy would have or the redundancy of philosophy. In this case the

need becomes an issue in order to be able to understand what philosophy is.

However the question "What is philosophy?" is a rather difficult question to

answer. Even though the answers given to this question differ with respect

to varying perspectives, agreed view is that philosophy is an event of

thinking constructed in connection with a question dynamism. Philosophy’s

duty is to try to make the unquestioned acceptations or assumptions explicit

by bringing criticism. Since a thinking and questioning human being

participates in a cultural setting, philosophy is also naturally related to a

cultural setting. Philosophy has an organic integrity with the culture it is in.

However the connection of philosophy with national culture does not hinder

its tendency becomes universal in respect of addressed topics.

Keyword: Philosophy, philosopher, criticism, question dynamism.

Özet

Günümüzde felsefe, felsefeci ve filozof kavramlarının hala yerli yerine

oturtulamamasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar, felsefenin ne işe

yarayacağı ya da felsefenin gereksizliği söylemlerine değin varabilmektedir.

Bu durumda felsefenin ne olduğunu anlayabilme ihtiyacı gündeme gelir.

Ancak felsefe nedir? sorusu kolayca yanıtlanabilecek bir soru değildir. Bu

soruya verilen yanıtlar farklı bakış açılarına göre farklı olsa da hemfikir

olunan husus, felsefenin bir soru dinamizmine bağlı kalınarak inşa edilen

bir düşünce etkinliği olmasıdır. Sorgulanmamış kabul ya da varsayımları

eleştiri süzgecinden geçirerek belirginleştirmeye çalışmak felsefenin

görevidir. Düşünen ve sorgulayan insan, bir kültür ortamı içinde yer aldığı

için doğal olarak felsefe de bir kültürel ortamla ilgilidir. Felsefenin içinde

yer aldığı kültürle organik bir bütünlüğü vardır. Ancak felsefenin milli

kültür ile olan bağı onun ele aldığı konuları itibarıyla yöneliminin evrensel

olmasına mani teşkil etmez.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, filozof, eleştiri, soru dinamizmi.