Bir Dizel Motorunda GTL Katkılı Dizel Yakıtı Kullanımının İncelenmesi


YÜCESU H. S. , CAN Ö., ÇINAR C. , YAVUZCAN H. G. , ÖNDER M.

7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2013