Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Sportmenlik ve profesyonellik Arasında İkilem barındıran Somut Örnek Olaylara Yaklaşımlarının değerlendirilmesi


Yıldıran İ.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.3-14, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.3-14

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının, içlerinde sportmenlik ile profesyonellik arasında ikilem barındıran somut örnek olaylar karşısındaki eğilimlerini ve benzer durumlar karşısında gösterecekleri davranış biçimlerini belirlemektir. Araştırma gurubunu Ankara’da bulunan üç devlet üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programlarının son sınıflarında okuyan 39’u bayan, 61’i erkek toplam 100 beden eğitimi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırma gurubuna fair play’e ilişkin somut örnek olayların değerlendirilmesinin istendiği bir anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik teknikler ile Chi-Square (x2) testi kullanılmış, önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Bulgular beden eğitimi öğretmeni adaylarının önemli bir bölümünün, "kendi yarar ve yargısına ters düşse bile hakemin doğru karar almasına yardımcı olma", "rakip takımın maruz kalacağı haksız bir durum için çaba gösterme" ve "rakibin haksız dezavantajlarından yararlanmaya kalkışmama" gibi Fair Play’e uygun davranışları ‘profesyonelce’ bulmadıklarını; "hakemi yanıltarak haksız dezavantaj sağlama" ve "rakibin oynama hakkını yanıltıcı stratejilerle elinden alma" gibi Fair Play’e uygun olmayan davranışları ise ‘taktik olarak akıllı’ bulduklarını göstermektedir. Sonuç olarak beden eğitimi öğretmeni adaylarının Fair Play anlayışlarının ‘her ne pahasına olursa olsun başarı’ anlayışının gerisinde kaldığı söylenebilir. Bu durumun okul sporları için ciddi tehdit oluşturabileceği göz önüne alınarak, öğretmen adaylarının öğrenimleri esnasında Fair Play anlayışlarının geliştirilmesine yönelik önlemlerin alınması zorunlu görülmektedir.