Examining Philosophical Attitudes and Behaviors of Preschool Children in Terms of Various Variables


Creative Commons License

Dirican R. , Deniz Ü.

Türkiye Eğitim Dergisi , vol.6, no.1, pp.59-70, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Türkiye Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-70

Abstract

This study is made to examine whether the philosophical attitudes of preschool children vary according to some variables (gender, mother's education level, father's education level and school type). 110 children her/him age between 60-72 month are included in the study used descriptive research method. 45 childrens of 110 is continuing to private school and 65 of them is going to kindergarten of four elementary schools in middle socio-economic region of Keçiören District of Ankara Province. . In order to collect data, “Control List to Determine Philosophical Attitude and Behaviors of Children in Pre-School Term” developed by the researchers are used. According to the findings from the analysis, it was determined that there is a significant correlation between the educational status of children’s parents and their philosophical attitudes. Philosophical attitude and behavior scores of children whose parents are university graduates are higher than other children. It has been determined that there is no correlation between the children’s gender and their school types and their philosophical attitudes. In addition, the highest rate of 91.8% of children have scored "Tells the difference between good behavior and bad behavior." The lowest score is 55.5%, "Saying that others have rights" by 55.5%. It can say that there are developmental reasons why this substance is seen the lowest score for six-year-old children in the egocentric period.

Araştırma, okul öncesi dönemdeki çocukların felsefi tutumlarının çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu ve okul türü) değişkenlik gösterip göstermediğini incelemek amacı ile yapılmıştır. Betimsel türdeki araştırmanın çalışma grubunu, Ankara İli Keçiören İlçesinde orta sosyo-ekonomik düzeydeki dört ilkokulun anasınıfına devam eden 60-72 aylık 65, altı özel anaokulunun altı yaş grubuna devam eden 45 olmak üzere toplam 110 çocuk oluşturmuştur. Verileri toplamak amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul öncesi dönem çocuklarının felsefi tutum ve davranışlarını belirleme kontrol listesi” kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre çocukların anne ve babalarının öğrenim durumu ile felsefi tutumları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Anne ve babaları üniversite mezunu olan çocukların felsefi tutum ve davranış puanları diğer çocuklara göre daha yüksektir. Çocukların cinsiyetleri ve devam ettikleri okul türleri ile felsefi tutumları arasında ise farkın olmadığı saptanmıştır. Ayrıca çocukların %91,8 ile en fazla “İyi davranış ile kötü davranış arasındaki farkı söyler.” maddesini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. En az gösterebildikleri felsefi tutum göstergesinin ise %55,5 ile “Başkalarının hakları olduğunu söyler.” maddesi olduğu görülmektedir. Egosantrik dönemdeki altı yaş çocuğu için bu maddenin daha güç görülmesinin gelişimsel sebepleri olduğunu söylemek mümkündür.