ELLERİN KRONİK ROMATOLOJİK ETKİLENİMİNİ DEĞERLENLENDİRME VE ÖLÇME SKORUANKETİ’NİN MODİFİYE (M-SACRAH) VERSİYONUNUN TÜRKÇE GEÇERLİK, GÜVENİRLİK VE KÜLTÜRELADAPTASYONU


TORE N. G. , SARİ F. , TUNA Z. , OSKAY D.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text