GAMMA DAĞILIMINA SAHİP YANIT DEĞİŞKENLİ MODEL İÇİN SMOOTH TESTLER


ÖZONUR D. , AKDUR H. T. K. , BAYRAK H.

17th International Symposium on Econometrics, 2 - 04 Haziran 2016