Klinik İlaç Araştırmalarında Etik Kurullar


Creative Commons License

Uluoğlu C.

Turkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics, vol.4, no.2, pp.20-25, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET İlaç klinik araştırmaları, diğer araştırma tiplerine göre çok önemli bazı farklar içeriyor olsa

da, etik prensipler ve etik kurulların bir araştırmayı değerlendirmesi anlamında büyük fark göstermemektedir.

Bu derlemede, “Klinik İlaç Araştırmalarında Etik Kurullar” beş başlıkta ele alınmıştır.

1) Klinik araştırmalarda taraflar ve etik kurulların yeri, 2) Klinik araştırmalarda etik kurulların yol

haritaları ve ilaç ya da ilaç dışı klinik araştırmalarda etik kurullar, 3) Klinik araştırmalarda etik

prensipler ve bu prensiplerin uygulandığının etik kurullarca denetlenmesi, 4) Etik kurulların görev

ve sorumlulukları ve 5) Etik kurulların işleyiş koşulları, değerlendirme kriterleri ve karar alma süreci.

Klinik ilaç araştırmalarında etik kurullara bu pencerelerden bakılmaya çalışılmıştır.