Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi SAPD Hastalarında asymmetric dimethylarginine ADMA Düzeyinin Rezidüel Renal Fonksiyon ve Ekokardiyografik parametreler ile ilişkisi


EBİNÇ F. A. , ERTEN Y., EBİNÇ H., PAŞAOĞLU H., KOÇ E., YILMAZ-DEMİRTAŞ C., ...More

24.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2007/Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey