Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi SAPD Hastalarında asymmetric dimethylarginine ADMA Düzeyinin Rezidüel Renal Fonksiyon ve Ekokardiyografik parametreler ile ilişkisi


EBİNÇ F. A. , ERTEN Y. , EBİNÇ H., PAŞAOĞLU H. , KOÇ E., YILMAZ-DEMİRTAŞ C. , ...Daha Fazla

24.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2007/Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2007

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye