ATİPİK İMMUNFENOTİP ÖZELLİKLİ T HÜCRELİ BÜYÜK GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ (T-LGL) OLGUSU


YILDIZ Ş., ÖCAL R., PEPELER M. S. , YAĞCI A. M.

43. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye