Kefirden izole edilen Laktik asit bakterilerinin ve bazı mayaların Klebsiella pneumoniae ve K oxytoca bakterileri üzerine antimikrobiyal aktivitesi


URAZ G., ETÖZ D., ÖZCAN S., YILMAZ E.

Pamukkale süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey