Site Selection with an Integrated Fuzzy Multi Criteria Decision Making Model


Aktaş Potur E., Toptancı Ş.

Veri Bilimi Dergisi, vol.4, no.3, pp.106-112, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Veri Bilimi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.106-112
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Due to the competitive and dynamic nature of the construction sector, the high investment costs of the projects and the limited resources used, strategic decisions must be made in the construction sector in order to companies to maintain their profitability. Construction companies have to make the most appropriate selection among alternative locations according to project-specific criteria in order to achieve a successful project management process while making their investments. As real life problems are mostly decided under uncertainty, the use of precise expressions complicates the decision-making process. Fuzzy Multi-criteria Decision Making (Fuzzy MCDM) techniques using linguistic expressions are suitable for solving such problems. In this study, it is aimed to select the most suitable site for the new housing project of a construction company operating in Ankara. In order to determine the most feasible solution, 5 alternative sites in the city are evaluated according to 8 criteria determined by the literature research and the opinions of the decision makers. In this study, an integrated model that addresses uncertainty within the scope of Type-1 fuzzy set theory has been developed, and the Fuzzy AHP (Fuzzy Analytical Hierarchy Process) method is used to determine the importance weights of the evaluation criteria and the Fuzzy EDAS (Fuzzy Evaluation based on Distance from Average Solution) method is used to decide the most appropriate alternative according to these evaluation criteria. As a result of the evaluation, the criterion with the highest weight was infrastructure. It was proposed that the construction company invest in the land in Gölbaşı district. The effectiveness of the proposed integrated model has been demonstrated with an application and this study has contributed to the company making a correct investment.

İnşaat projelerinin yüksek yatırım maliyetleri, kullanılan kaynakların sınırlı oluşu, sektörün rekabetçi ve dinamik yapısı sebebiyle şirketlerin kârlılığını koruyabilmesi adına inşaat sektöründe stratejik kararlar verilmesi gerekmektedir. İnşaat şirketleri yatırımlarını yaparken başarılı bir proje yönetimi sürecinin gerçekleştirilebilmesi için projeye özgü kıstaslara göre alternatif yerler arasından en uygun seçimi yapmak durumundadır. Gerçek hayat problemlerinde çoğunlukla belirsizlik altında karar verildiğinden kesin ifadeler kullanılması karar verme sürecini zorlaştırmaktadır. Böyle problemlerin çözümü için dilsel ifadelerin kullanıldığı Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme (Bulanık ÇÖKV) teknikleri elverişli olmaktadır. Bu çalışmada Ankara’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin yeni inşa edilecek konut projesi için en uygun arsanın seçilmesi amaçlanmıştır. En uygun çözümün belirlenmesi için şehir içinde bulunan alternatif 5 adet arsa yapılan literatür araştırması ve karar vericilerin görüşleri doğrultusunda belirlenen 8 ölçüte göre değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, belirsizliği Tip-1 bulanık küme teorisi kapsamında ele alan bütünleşik bir model geliştirilmiş olup değerlendirme ölçütlerinin önem ağırlıklarının belirlenmesinde Bulanık AHP (Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi, değerlendirme ölçütlerine göre en uygun alternatife karar verilmesinde ise Bulanık EDAS (Bulanık Ortalama Çözüm Uzaklığına Göre Değerlendirme) yöntemi kullanılmıştır. Değerlendirme sonucunda en yüksek ağırlığa sahip olan ölçüt altyapı olmuştur. İnşaat firmasının Gölbaşı ilçesinde bulunan arsa yerine yatırım yapması önerilmiştir. Önerilen bütünleşik modelin etkililiği yapılan uygulama ile gösterilmiş olup bu çalışma ile şirketin doğru bir yatırım yapmasına katkı sağlanmıştır.