Eğitim yönetiminde kuram, araştırma ve uygulama bütünlüğünün incelenmesi


SEZGİN F. , KAZANCI TINMAZ A.

EYFOR X: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 7 - 10 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri