Sıcak Ortamda Kısa Dönem Dayanıklılık Antrenmanları Sonrası Sağlıklı Sedanter Erkeklerde Büyüme Hormonu ve Prolaktin Seviyeleri


KIYICI F., CİCİOĞLU H. İ. , TAŞ M.

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10 - 12 Kasım 2010