Hematopoetik kök hücre nakli adaylarında ve sağlıklı bireylerde dispne, egzersiz kapasitesi, anksiyete ve depresyon


BARĞI G., BOŞNAK GÜÇLÜ M.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 21 Haziran 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri