Meslek yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenme stilleri açısından analizi Kolb öğrenme stili örneği


EKİCİ G. , FETTAHLIOĞLU P., SERT ÇIBIK A. , ÇEVİK M., ILGAZ G.

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri