Farklı irrigasyon protokollerinin kalsiyum hidroksitin uzaklaştırılması üzerine etkisi


SAVUR İ. G. , ATASOY ULUSOY Ö. İ.

TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri