PERİODONTİTİS HİKAYESİ PERİ-İMPLANTİTİS GELİŞİMİ AÇISINDAN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR ? 3 YIL TAKİPLİ OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Taşkaldıran E. S., Aliyev B., TÜTER G.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)