Mimarlık İmgeleri, Kent ve Ekonomi: Hamburg Filarmoni Örneği(Architectural Images, City and Economy: The Model of Hamburg Elbphilharmonie)


GÜLEÇ G.

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN STUDIES, 16 - 18 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri