Sporcu Olan ve Olmayan Gençlerin Duygusal Zekâlarının ve Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi


Yazıcı A., ULUTAŞ İ.

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23 - 26 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri