Üç Boyutlu Dipolar Quadrupolar Etkileşmeli Spin 1 Ising Modelin Cellular Automaton ile İncelenmesi


ÖZKAN A., KUTLU B.

Türk Fizik Derneği 22. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 14 - 17 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bodrum