Köpeklerde pyometra olgularında mikrobiyolojik hematolojik kan biyokimyasal parametrelerin tanı ve prognozda kullanılabilirliğinin araştırılması


KÜPLÜLÜ Ş., DEMİREL M. A. , KORKMAZ Ö.

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Turkey, 18 - 20 May 2006, pp.190

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190