FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ADEZİV KÖPRÜLER VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ


Yalçın Çetin G., Nalbant A. D.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Diş hekimliğinde kaybedilen dişlerin restore edilmesi konusu oldukça önemlidir. Geliştirilen materyaller ve teknikler sayesinde günümüzde birçok seçenek ortaya çıkmıştır. Kron-köprü restorasyonları, hareketli bölümlü protezler, adeziv köprüler ve implant tedavileri kaybedilen dişlerin geri kazandırılmasında uygulanan tedavi seçenekleridir. Adeziv tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte adeziv köprülerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin sabit bölümlü protez yapımında kullanımı ise 1990’lı yıllardan itibaren artmıştır. Estetik ve mekanik özelliklerinin iyi olması, preperasyon gerekmeden de uygulanabilmesi nedeniyle günümüzde çok sık tercih edilen bir materyal haline gelmiştir. Minimal invaziv protetik bir tedavi olan bu restorasyonlar; dişlerinin aşındırılmasını istemeyen hastalarda, metal alerjisi olan bireylerde, destek dişlerin prognozunun belirsiz olduğu durumlarda, çene gelişiminin devam ettiği büyüme ve gelişme çağındaki hastalarda, diş çekimi veya implant tedavisi sonrasında dişsiz boşluğun idamesinde geçici veya daimî sabit protez olarak kullanılabilir. Fiberle güçlendirilmiş kompozit restorasyonlar ağız içinde direkt yöntemle uygulanabileceği gibi laboratuvar ortamında indirekt yöntemle de uygulanabilmektedir. Bu derlemede fiberle güçlendirilmiş adeziv köprü seçenekleri ve uygulama yöntemlerine göre yapılan çalışmalar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Rezin-bağlantılı sabit parsiyel protez; rezin-bağlantılı köprü; fiberglas ile güçlendirilmiş polimerler ABSTRACT In dentistry, it is very important to restore missing teeth. Nowadays, we have many options depending on the development of materials and techniques. Crown restorations, removable partial dentures. resin bonded bridges and implant treatments are the treatment options for the replacement of missing teeth. The use of adhesive bridges has increased with the development of adhesive techniques. The use of fiber-reinforced composites in fixed partial dentures has increased since the 1990s. Nowadays, it has become a highly preferred material due to its good aesthetic and mechanical properties and its ability to be applied without preparation. Fiber-reinforced composite restorations can be used as temporary or permanent fixed prostheses after tooth extraction or implant placement, in cases of unclear prognosis of abutment teeth, in patients with growing jaw development or with metal allergies. Fiber-reinforced composite restorations can be applied either directly in the mouth or indirectly in the laboratory. In this rewiew, it is aimed to explain fiber reinforced adhesive bridge options and application methods.