Alevlenme ve Stabil Dönemdeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hatalığı Olan Bireylerde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi


YILDIRAN H. , KÖKTÜRK N., GEZMEN KARADAĞ M. , ŞANLIER N.

Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresİ, 2016, 14 - 17 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri