Copper pyrithione un Dreissena polymorpha Zebra Midyesi üzerindeki akut toksisitesinin araştırılması


GÜMÜŞ B. A. , PAÇAL E., KARASU BENLİ A. Ç. , ERKMEN B., YILDIRIM F., GÜL G., ...More

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 13 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes