Copper pyrithione un Dreissena polymorpha Zebra Midyesi üzerindeki akut toksisitesinin araştırılması


GÜMÜŞ B. A., PAÇAL E., KARASU BENLİ A. Ç., ERKMEN B., YILDIRIM F., GÜL G., ...More

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 13 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes