Cephelerde Ortaya çıkan yangınlar ve Cephe yangın Güvenlik önlemlerinin incelenmesi


YAMAN M., DEMİREL F.

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12 - 13 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri