Nursing Approach in Stress Incontinence: Stress Incontinence Care Protocol


GÜLNAR E., ÇALIŞKAN N.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.308-318, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Stress incontinence is the most common type of incontinence in women and negatively impacts the life of the individual. Conservative treatments are recommended as the first choice in the treatment of stress incontinence. The goal of stress incontinence treatment should be to relieve the symptoms without harming the patient and to increase the quality of life. Nurses should have evidence-based information about the effects of conservative methods. However, since the nurses do not have sufficient information about these evidences, they cannot reflect the evidence to the care. One of the approaches used to reflect evidence- based information in care is care protocols. In the constitution and implementation of care protocols; evidence-based practice models act as bridges between evidence-based information and clinical practice. One of the evidence-based practice models, the Stevens Star Model of Knowledge Transformation is an evidence-based practice model that enables evidence-based nursing research to be conducted within a specific systematic. In this review, the preparation process of the Stress Incontinence Care Protocol, which was created by using the Star Model and its stages, is explained.
Stres inkontinans kadınlarda en sık görülen inkontinans türü olup bireyin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Stres inkontinansın tedavisinde konservatif tedaviler ilk seçenek olarak önerilmektedir. Stres inkontinans tedavisinde amaç, hastaya zarar vermeden semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini arttırmak olmalıdır. Hemşirelerin, konservatif yöntemleri hakkında kanıt temelli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Ancak hemşireler bu kanıtlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı için kanıtları bakıma yansıtamamaktadır. Kanıta dayalı bilgiyi bakıma yansıtmada kullanılan yaklaşımlardan biri bakım protokolleridir. Bakım protokollerinin oluşturulması ve uygulanmasında; kanıta dayalı uyulama modelleri, kanıta dayalı bilgi ile klinik uygulamalar arasında köprü kurma görevi üstlenirler. Kanıta dayalı uygulama modellerinden biri olan Stevens Yıldız Modeli Bilginin Dönüşümü (Stevens Star Model of Knowledge Transformation) kanıta dayalı hemşirelik araştırmalarının belirli bir sistematik içerisinde yürütülmesini sağlayan bir kanıta dayalı uygulama modelidir. Bu derlemede, stres inkontinans hemşirelik yaklaşımı ve Yıldız Modeli ile aşamaları kullanılarak oluşturulmuş olan Stres İnkontinans Bakım Protokolü anlatılmıştır.