Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller ve Öğretimdeki Yerleri: Adosphère 1 ve Saison 1 Kitaplarının İncelenmesi


Creative Commons License

Özbek Ö., Korkut Ş. E.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.225-239, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde iletişimsel ve eylemsel yaklaşımın benimsendiği yabancı dil öğretiminde çoğu zaman örtük ve kısmi olarak yer alan dilbilgisi, aslında bir dilin işleyişinin anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin cümlenin temel öğesi olarak kabul edilen ve Fransızcada karmaşık bir yapıya sahip olan “fiil”in tüm özellikleri ile ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Fransızların günlük hayatta kullandığı ve bakışımlı (simetrik) niteliğe sahip fiiller konu edinilmiştir. Bu fiiller, bu konuda daha önce yapılmış çalışmalara ve bir mobil uygulama olan Le Robert Dixel Mobile sözlüğüne dayanarak incelenmiş, bir milyon sözcük içindeki kullanım sıklığına göre sıraya koyulmuştur. Çalışma için daha önce yapılan çalışmalarda belirlenen bakışımlı fiillerden eski, nadir veya edebi kullanımı olanlar saptanıp çalışmaya dahil edilmemiş ve sözlüğe göre 12.0’dan fazla kullanım sıklığına sahip olan 96 fiil seçilmiştir. Etken cümle içinde kullanılıp edilgen anlamı veren bu fiiller, Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenenler için güçlük oluşturabilecek niteliktedir. Çalışma Fransızcada geçişlilik ve edilgen çatı zeminleri üzerine kurulmuş, geçişli/geçişsiz bakışımlı fiil kullanımları bağlam içinde verilmiş, ayrıca edilgen yapı oluşturma biçimleri üzerinde durulmuştur. Ardından bakışımlı fiil kavramı açıklanıp örnekler verilmiş, son olarak da Adosphère 1 ve Saison 1 Fransızca öğretim kitaplarının A1 düzeyleri, bu fiillerin öğretimi açısından incelenmiştir. İnceleme ve karşılaştırma sonucunda bakışımlı fiil öğretiminin incelenen kitaplardaki etkililiği tartışılmıştır. Son olarak, söz konusu fiillerin öğretimi için bazı önerilerde bulunulmuştur.