Class II Komposi Rezin Restorasyonlarda Retansiyon Oluklarının Mikrosızıntı Üzerine Etkisi


ŞEN D., DARENDELİLER YAMAN S. , BODRUMLU E., AYDIN C., ALAN G.

Türk Dişhekimleri Birliği 7. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 19 - 24 Haziran 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri