The Test Of The Fınıte Sıze Scalıng Relatıons Of The Isıng Models In Seven And Eıght Dımensıons On The Creutz Cellular Automaton


MERDAN Z. , DURAN A., Atille D., MÜLAZIMOĞLU KIZILIRMAK G., GÜNEN A.

12. Uluslar Arası İstatistik Fizik Günleri, 6 - 08 Temmuz 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri