The development of reading attitude scale for secondary level students: Study on the validity and reliability


Özbay M., Uyar Y.

Journal of New World Science Academy, vol.4, no.2, pp.632-651, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Journal of New World Science Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.632-651
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is developing an attitude scale which used for measuring secondary class students attitudes toward reading. Participants consisted of 816 elementary students attending ten public elementary schools. Factor analysis and reliability analysis data was gathered from 367 students attending three public schools. It’s determined by exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis that scale has 4 factors. Cronbach Alpha was calculated 0,930. It was calculated for subgroups separately. It’s also strived to collect evidence about scale’s criterion-related validity.

Çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını ölçmek için “tutum ölçeği” geliştirmektir. Ölçeğin faktörlerinin belirlenmesi ve güvenirliği ile ilgili kanıtların toplanmasında 367 öğrenciden alınan veri kullanılmıştır. Çalışmanın geneline 816 öğrenci dâhil edilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,930 bulunmuştur. Güvenirlik katsayısı, alt gruplar için de ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin ölçüt geçerliliğine dair kanıtlar toplanmaya çalışılmıştır.