Topikal ozon gazı uygulamasının gingival yara iyileşmesi üzerine etkisinin histolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi


Taştan Eroğlu Z., KURTİŞ M. B. , Altuğ h. A. , Şahin S., TÜTER G. , Yıldırım Torun Ö., ...More

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey