KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE PT3 TÜMÖRLERDE ALT GRUPLARA GÖRE SAĞKALIM ANALİZİ


SAYAN M. , BAŞ A., ÇELİK A. , KURUL İ. C. , ARIBAŞ O. K. , TAŞTEPE A. İ.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye