2009 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı İle 2018 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Kuramsal Çerçeve Analizi


Creative Commons License

Demirel S., Albuz A.

Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.42, pp.146-156, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gelişmiş toplumların eğitim sistemlerine verilen önem, hem ülkenin yaşam kalitesini artırmakta hem de gelişmekte olan toplumlara bir çok açıdan ışık tutmaktadır. Eğitim sistemleri üzerine yapılan araştırmalar bunların hem bir sonucu hem de bir gerekliliğidir. Öğrenci merkezli yaklaşımlar, özellikle son yıllarda popülaritesini arttırmış, karma sistemlerin bile omurgalarını oluşturmuştur. Ayrıca, bilimin kümülatif bir alan olması nedeniyle, eğitim bilimleri kapsamında, bir önceki bilgileri kullanarak yeni bilgiler ortaya koymak amacıyla eğitim sistemleri planlanmıştır.

2009 yılında uygulamaya giren ortaöğretim müzik dersi öğretim programı, 2018 yılında yeniden ele alınarak güncellenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Araştırmanın amacı ise, söz konusu iki programı karşılaştırmalı olarak incelemek ve bu incelemeler ışığında değerlendirmeler yapmaktır. Karşılaştırmalı incelemeler ve analizler, hem program geliştirme süreçleri esnasında hem de uygulama süresince programın yapısını ortaya koyup uygulanabilirliğini, gerekirse daha iyi bir hale getirilmesine olanak sağlaması yönüyle önem arz etmektedir.

Araştırma sonucunda, elde edilen bulgular eşliğinde analizler yapılmıştır. Araştırmada, 2009 ortaöğretim müzik dersi öğretim programı ve 2018 ortaöğretim müzik dersi öğretim programında birçok bakımdan benzerlikler ortaya konurken bazı farklılıklar da gözlemlenmiştir. 2009 ortaöğretim müzik dersi öğretim programında “söyleme-çalma ve dinleme” öğrenme alanları bulunmakta iken, 2018 ortaöğretim müzik dersi öğretim programında “çalma” öğrenme alanı çıkartılmış, “söyleme-dinleme” öğrenme alanı olarak birleştirilmiştir.