Çok Değişkenli Otokorelasyonlu Süreçler İçin Kontrol Grafikleri


ALTUNKAYNAK B. , Oğuzhan Fırat A.

9. Uluslararası İstatistik Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri