A New Computational Approach Test for One Way Anova Under Heteroscadasticity


MUTLU H. T. , GÖKPINAR F. , GÖKPINAR E. , GÜL H. H.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri