Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme Stratejisi Tercihlerine ve Bilişsel Yüklenmelerine Etkisi


ÜNLÜ M., KARATAŞ S.

2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET’e sunulan bildiri, 5 - 06 Şubat 2016